Vrati se na vrh

 OKRUGLI STO  „DIGITALNA TRANSFPRMACIJA PROCEDURA JAVNIH NABAVA U BOSNI I HERCEGOVINI“
29/11/2023

OKRUGLI STO „DIGITALNA TRANSFPRMACIJA PROCEDURA JAVNIH NABAVA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Dana 29. 11. 2023. godine u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu ”Digitalna transformacija procedura javnih nabava u Bosni i Hercegovini”. Organizatori ovog događaja su Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) i partneri Futura iz Mostara i Centar za istraživanja i studije – GEA iz Banjaluke.

U okruglom stolu sudjelovali su neki od ključnih aktera proračunskih politika i procesa, vodeći dijalog o procedurama javnih nabava iz ugla njihove digitalne transformacije, i načinima povećanja transparentnost proračunske potrošnje. Konkurencijsko vijeće je predstavljao Mladen Ignjić.

Imajući u vidu ulogu koju tijela za zaštitu konkurencije imaju u borbi protiv tajnih sporazuma u procedurama javnih nabava, sujdelovanjee predstavnika Konkurencijskog vijeća na Okruglom stolu je ocijenjeno kao veoma korisno. Ovo naročito što su tijekom diskusije razmatrane prednosti i nedostatci portala e-Nabavke, zlouporabe koje se mogu pojaviti pri korištenju sustava, kao i moguće načine otklanjanja tih zlouporaba.

Prev Post

Jean Monnet Center Of Excellence South And Erast European Competition…

Next Post

“Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini –…

post-bars