Vrati se na vrh

 OKRUGLI STO  „DIGITALNA TRANSFPRMACIJA PROCEDURA JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI“
29/11/2023

OKRUGLI STO „DIGITALNA TRANSFPRMACIJA PROCEDURA JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI“

Dana 29. 11. 2023. godine u Sarajevu, održan je okrugli sto na temu ”Digitalna transformacija procedura javnih nabavki u Bosni i Hercegovini”. Organizatori ovog događaja su Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) i partneri Futura iz Mostara i Centar za istraživanja i studije – GEA iz Banjaluke.

U okruglom stolu učestvovali su neki od ključnih aktera budžetskih politika i procesa, vodeći dijalog o procedurama javnih nabavki iz ugla njihove digitalne transformacije, i načinima povećanja transparentnost budžetske potrošnje. Konkurencijsko vijeće je predstavljao Mladen Ignjić.

Imajući u vidu ulogu koju tijela za zaštitu konkurencije imaju u borbi protiv tajnih sporazuma u procedurama javnih nabavki, učešće predstavnika Konkurencijskog vijeća  na Okruglom stolu je ocijenjeno kao veoma korisno. Ovo naročito što su tokom diskusije razmatrane prednosti i nedostatci portala e-Nabavke, zloupotrebe koje se mogu pojaviti pri korištenju sistema, kao i moguće načine otklanjanja tih zloupotreba.

Prethodni

PRAVCI RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U EVROPSKOJ UNIJI I BOSNI I…

Sljedeći

“Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini –…

post-bars