Vrati se na vrh

 PRAVCI RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U EVROPSKOJ UNIJI I BOSNI I HERCEGOVINI
28/11/2023

PRAVCI RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U EVROPSKOJ UNIJI I BOSNI I HERCEGOVINI

U organizaciji Ekonomskog foruma iz Banjaluke, čiji su partneri Agencija za javne nabavke BiH i privredne komore Republike Srpske i Federacije BiH, na Jahorini je u periodu 27. – 28. novembar 2023. godine održana 2. Međunarodna konferencija o javnim nabavkama na temu Pravci razvoja javnih nabavki u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini kojoj je, ispred Konkrencijskog vijeća BiH, prisustvovala stručna savjetnica Kadina Karić.

Konferencija je bila posvećena pitanjima digitalne transformacija javnih nabavki, upotrebe vještačke inteligencije, profesionalizaciji eksperata javnih nabavki te razvoju sistema pravne zaštite kako bi se povećala efikasnost i smanjila korupcija.

Imajući u vidu da Evropska komisija kontinuirano potiče inicijativu tijela nadležnih za javne nabavke i tijela nadležnih za tržišnu konkurenciju da zajedničkom saradnjom udruže snage u borbi protiv tajnih sporazuma u postupcima javnih nabavki učešće predstavnika Konkurencijsko vijeća na ovoj Konferncije je ocijenjeno kao krajnje korisno tim više što je tokom Konferencije predstavljena strategija razvoja javnih nabavki 2024 – 2028, analiza ključnih prepreka u sadašnjem Zakonu o javnim nabavkama te izneseni prijedlozi za unapređenje Zakona o javnim nabavkama.

Prethodni

Jean Monnet Center Of Excellence South And Erast European Competition…

Sljedeći

OKRUGLI STO „DIGITALNA TRANSFPRMACIJA PROCEDURA JAVNIH NABAVKI U BOSNI I…

post-bars