Vrati se na vrh

 PRAVCI RAZVOJA JAVNIH NABAVA U EUROPSKOJ UNIJI U BOSNI I HERCEGOVINI
28/11/2023

PRAVCI RAZVOJA JAVNIH NABAVA U EUROPSKOJ UNIJI U BOSNI I HERCEGOVINI

U organizaciji Ekonomskog foruma iz Banjaluke, čiji su partneri Agencija za javne nabave BiH i privredne komore Republike Srpske i Federacije BiH, na Jahorini je u razdoblju 27. – 28. studeni 2023. godine održana 2. Međunarodna konferencija o javnim nabavama na temu Pravci razvoja javnih nabava u Europskoj uniji i Bosni i Hercegovini kojoj je, ispred Konkrencijskog vijeća BiH, prisustvovala stručna savjetnica Kadina Karić.

Konferencija je bila posvećena pitanjima digitalne transformacija javnih nabava, uporabe vještačke inteligencije, profesionalizaciji eksperata javnih nabava te razvoju sustava pravne zaštite kako bi se povećala učinkovitost i smanjila korupcija.

Imajući u vidu da Europska komisija kontinuirano potiče inicijativu tijela nadležnih za javne nabave i tijela nadležnih za tržišnu konkurenciju da zajedničkom suradnjom udruže snage u borbi protiv tajnih sporazuma u postupcima javnih nabava sudjelovanje predstavnika Konkurencijskog vijeća na ovoj Konferncije je ocijenjeno kao krajnje korisno tim više što je tijekom Konferencije predstavljena strategije razvoja javnih nabava 2024 – 2028, analiza ključnih prepreka u sadašnjem Zakonu o javnim nabavama te izneseni prijedlozi za unapređenje Zakona o javnim nabavama.

Prev Post

Vještine izvještavanja za potrebe procesa europskih integracija

Next Post

Jean Monnet Center Of Excellence South And Erast European Competition…

post-bars