Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA 120 SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

PRIOPĆENJE SA 120 SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 120. sjednici koja je održana dana 06.04.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Rješenje kojim je odbijen kao neutemeljen Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu odredbi članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji i članka 9. stavak (1) tačke a), b), c), e) i g) Odluke o definiranju kategorije vladajućeg položaja.

Ovim Rješenjem izvršena je Presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 028820 18 U od 12.06 2019. godine kojom je Sud Bosne i Hercegovine uvažio Tužbu gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća, broj: UP-01-26-2-018-61/17 od 08.05.2018. godine te predmet vratio Konkurencijskom vijeću na ponovno rješavanje.

– Rješenje kojim je odbijen kao neutemeljen Zahtjev gospodarskog subjekta Unifarm d.o.o. Lukavac, Novo naselje bb, 75 300 Lukavac protiv Vlade Unsko-sanskog kantona, Alije Đerzeleza broj 2, 77 000 Bihać, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Gospodarski subjekt Unifarm je u zahtjevu naveo da je Vlada Unsko-sanskog kantona prilikom sačinavanja Odluke o listi lijekova iz 2022. godine neosnovano izostavila 29 lijekova gospodarskog subjekta Unifarm koji se izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, čime je postupila protivno članku 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Nakon sagledavanja mjerodavnih činjenica i dokaza utvrđenih tokom postupka, činjenica iznijetih na usmenoj raspravi, podataka i dokumentacije iz spisa, pojedinačno i zajedno, te na temelju izvedenih dokaza, Konkurencijsko vijeće je donijelo odluku da se gospodarski subjekt Unifarm u svom zahtjevu odbije, jer radnje koje se stavljaju na teret Vladi, ne predstavljaju zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak (1) tačka b) Zakona o konkurenciji. Konkurencijsko vijeće je stava da Vlada, nije ograničila, narušila, niti spriječila tržišnu konkurenciju, u smislu da je zaključila zabranjeni sporazum, koji bi imao za cilj i posljedicu, ograničavanje i kontrolu proizvodnje, tržišta, tehničkog razvitka ili ulaganja.

– Zaključak kojim se obustavio postupak vođen po Zahtjevu za pokretanje postupka, zaprimljenim dana 28. studenoga 2022. godine, od strane gospodarskog subjekta Violeta d.o.o. Grude, Stjepana Radića 21, Grude, Bosna i Hercegovina protiv Kolektivne organizacije AMUS – Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, Obala Kulina Bana 22/2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina radi utvrđivanja zloupotrebe vladajućeg položaja u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji.

– Rješenje kojim se kao neutemeljen odbio Zahtjev gospodarskih subjekata Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološka ordinacija Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil i Poliklinike „Atrijum“, podnesen protiv protiv Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Ovim Rješenjem izvršena je Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 U 040205 21 U od 24.01.2023. godine, kojom je Sud Bosne i Hercegovine djelimično uvažio tužbu Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološka ordinacija Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil i Poliklinike „Atrijum“ te djelimično poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća broj: 04-26-3-019-88-II/16 od 12.03.2021. godine i ovaj predmet, u osporenom dijelu, vratio Konkurencijskom vijeću na ponovni postupak.

– Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 9a/I, 71 000 Sarajevo na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uspostavi i radu povjerenstva za nabave o usklađenosti sa Zakonom o konkurenciji. Postupajući po podnesenom Zahtjevu provodeći analizu odredbi dostavljenog Prijedloga pravilnika, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da isti ne sadrži odredbe čijom bi se primjenom mogla spriječavati, ograničavati ili narušavati tržišna konkurencija, na tržištu Bosne i Hercegovine te je donošenjem predmetnog Mišljnja izrazilo stav da je dostavljeni Prijedlog pravilnika usuglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Prev Post

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

Next Post

Forum Beč

post-bars