Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE SA 120. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

SAOPĆENJE SA 120. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BIH

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 120. sjednici koja je održana dana 06.04.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Rješenje kojim je odbijen kao neosnovan Zahtjev privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu odredbi člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji i člana 9. stav (1) tačke a), b), c), e) i g) Odluke o definisanju kategorije dominantnog položaja.

Ovim Rješenjem izvršena je Presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 028820 18 U od 12.06 2019. godine kojom je Sud Bosne i Hercegovine uvažio Tužbu privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća, broj: UP-01-26-2-018-61/17 od 08.05.2018. godine te predmet vratio Konkurencijskom vijeću na ponovno rješavanje.

– Rješenje kojim je odbijen kao neosnovan Zahtjev privrednog subjekta Unifarm d.o.o. Lukavac, Novo naselje bb, 75 300 Lukavac protiv Vlade Unsko-sanskog kantona, Alije Đerzeleza broj 2, 77 000 Bihać, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Privredni subjekat Unifarm je u zahtjevu naveo da je Vlada Unsko-sanskog kantona prilikom sačinavanja Odluke o listi lijekova iz 2022. godine neosnovano izostavila 29 lijekova privrednog subjekta Unifarm koji se izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, čime je postupila protivno članu 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Nakon sagledavanja relevantnih činjenica i dokaza utvrđenih tokom postupka, činjenica iznijetih na usmenoj raspravi, podataka i dokumentacije iz spisa, pojedinačno i zajedno, te na osnovu izvedenih dokaza, Konkurencijsko vijeće je donijelo odluku da se privredni subjekat Unifarm u svom zahtjevu odbije, jer radnje koje se stavljaju na teret Vladi, ne predstavljaju zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji. Konkurencijsko vijeće je stava da Vlada, nije ograničila, narušila, niti spriječila tržišnu konkurenciju, u smislu da je zaključila zabranjeni sporazum, koji bi imao za cilj i posljedicu, ograničavanje i kontrolu proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja.

– Zaključak kojim se obustavio postupak vođen po Zahtjevu za pokretanje postupka, zaprimljenim dana 28. novembra 2022. godine, od strane privrednog subjekta Violeta d.o.o. Grude, Stjepana Radića 21, Grude, Bosna i Hercegovina protiv Kolektivne organizacije AMUS – Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, Obala Kulina Bana 22/2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u skladu sa Zakonom o konkurenciji.

– Rješenje kojim se kao neosnovan odbio Zahtjev privrednih subjekata Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološka ordinacija Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil i Poliklinike „Atrijum“, podnesen protiv protiv Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Ovim Rješenjem izvršena je Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 U 040205 21 U od 24.01.2023. godine, kojom je Sud Bosne i Hercegovine djelimično uvažio tužbu Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološka ordinacija Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil i Poliklinike „Atrijum“ te djelimično poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća broj: 04-26-3-019-88-II/16 od 12.03.2021. godine i ovaj predmet, u osporenom dijelu, vratio Konkurencijskom vijeću na ponovni postupak.

– Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 9a/I, 71 000 Sarajevo na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uspostavi i radu komisije za nabavke o usklađenosti sa Zakonom o konkurenciji. Postupajući po podnesenom Zahtjevu provodeći analizu odredbi dostavljenog Prijedloga pravilnika, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da isti ne sadrži odredbe čijom bi se primjenom mogla spriječavati, ograničavati ili narušavati tržišna konkurencija, na tržištu Bosne i Hercegovine te je donošenjem predmetnog Mišljnja izrazilo stav da je dostavljeni Prijedlog pravilnika usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

Sljedeći

Vienna Forum on European Energy Law

post-bars