Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA 121 SJEDNICE KV

PRIOPĆENJE SA 121 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 121. sjednici koja je održana dana 30.05.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Rješenje kojim se utvrdilo da su gospodarski subjekti Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, ul. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo  i Radiotelevizija Republike Srpske, ul. Trg Republike Srpske 9, 78000 Banja Luka zlouporabili zajednički vladajući položaj na mjerodavnom tržištu prodaje usluga televizijskog oglašavanja Javnih RTV servisa na teritoriju Bosne i Hercegovine, donošenjem i primjenom općih akata odnosno, usvajanjem Cjenovnika usluga oglašavanja i sponzorstva s općim uvjetima za BHT1/FTV/RTRS za 2022. godinu, sukladno s kojima je došlo do ograničavanja tržišta i primjene različitih uvjeta za istu ili sličnu vrstu poslova, iz članka 10. stavak (2) točki b) i c) Zakona o konkurenciji.

Utvrđeno je istovremeno da su gospodarski subjekti Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Republike Srpske i gospodarski subjekt Media Pool d.o.o. Sarajevo zaključili zabranjeni sporazum na istom tržištu donošenjem i primjenom općih akata odnosno, usvajanjem Cjenovnika usluga oglašavanja i sponzorstva s općim uvjetima za BHT1/FTV/RTRS za 2022. godinu, na temelju kojih su izravno ili neizravno utvrđene prodajne cijene kao i primjena različitih uvjeta za identične transakcije sukladno članku 4. stavak (1) točke a) i d) Zakona o konkurenciji. Cjenovnici usluga oglašavanja i sponzorstva s općim uvjetima za BHT1/FTV/RTRS za 2022. godinu su, u smislu članka 4. stavak (2) Zakona o konkurenciji, proglašeni ništavnim.

Zabranjeno je gospodarskim subjektima Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine i Radiotelevizija Republike Srpske svako buduće postupanje shodno navedenom kao i svako drugo postupanje na mjerodavnom tržištu koje bi gospodarske subjekte ili fizičke osobe dovelo u nepovoljan položaj na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 11. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Posljednično, izrečena je novčana kazna gospodarskim subjektima Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine i Radiotelevizija Republike Srpske kao i gospodarskom subjektu Media Pool d.o.o. Sarajevo u iznosu od po 50.000,00 KM svakom.

Konkurencijsko vijeće je naime dana 20.02.2023. godine zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka gospodarskog subjekta OBN d.d. Sarajevo, ul. Humska 1, 71000 Sarajevo protiv gospodarskog subjekta Media Pool d.o.o. Sarajevo, ul. Marka Marulića 2, 71000 i javnih RTV servisa: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo i Radiotelevizija Republike Srpske  radi utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja, odnosno, zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke a) i d) i zlouporabe vladajućeg položaja protivno odredbi članka 10. stavak (2) točke b) i c)  Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je kao mjerodavno tržište ovog predmetnog postupka odredilo tržište prodaje usluga televizijskog oglašavanja javnih RTV servisa na teritoriju Bosne i Hercegovine,  te na temelju svih mjerodavnih činjenica i dokaza utvrdilo da postoji povreda odredbi Zakona o konkurenciji, kako je navedeno.

  • Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta GAS RES preduzeće za gasne projekte d.o.o. Banja Luka, ul Veselina Masleše br 20, Banja Luka radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je dana 28.02.2023. godine zaprimilo Prijavu koncentracije gospodarskog subjekta GAS RES preduzeće za gasne projekte d.o.o. Banja Luka, ul Veselina Masleše br 20, Banja Luka koja će nastati stjecanjem većinskog udjela u gospodarskom subjektu COMSAR ENERGY RS d.o.o. Banja Luka, ul Vase Pelagića br 2, Banja Luka.

Nakon što je prikupilo svu potrebnu dokumentaciju i provelo postupak Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da sudionici koncentracije nisu ispunili uvjet ukupnog godišnjeg prihoda kao ni uvjet u pogledu tržišnog udjela, u smislu članka 14. stavak (1) točka b)  Zakona o konkurenciji, te s toga  nisu bili obvezni  podnijeti Konkurencijskom vijeću prijavu koncentracije.

  • Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona o dozvoljenosti sporazuma dva gospodarska subjekta koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona.

Konkurencijsko vijeće je, analizom navoda iz Zahtjeva, utvrdilo da se podneseni Zahtjev za mišljenje odnosi na konkretnu ex ante poslovnu aktivnost te ne može razmatrati u smislu odredbe 25. stavak (1) pod f) Zakona o konkurenciji. Konkurencijsko vijeće je u svom Mišljenju istaklo da ima isključivu ovlast u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tržištu Bosne i Hercegovine i primjeni odredbi Zakona o konkurenciji, u smislu ex post regulacije u postupcima zaštite tržišne konkurencije.

 

Prev Post

MIŠLJENJE po Zahtjevu Ministarstva trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona…

Next Post

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta OBN d.d.…

post-bars