Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE SA 121 SJEDNICE KV

SAOPĆENJE SA 121 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na 121. sjednici koja je održana dana 30.05.2023. godine u Sarajevu donijelo

– Rješenje kojim se utvrdilo da su privredni subjekti Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, ul. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo  i Radiotelevizija Republike Srpske, ul. Trg Republike Srpske 9, 78000 Banja Luka zloupotrijebili zajednički dominantan položaj na relevantnom tržištu prodaje usluga televizijskog oglašavanja Javnih RTV servisa na teritoriji Bosne i Hercegovine, donošenjem i primjenom opštih akata odnosno, usvajanjem Cjenovnika usluga oglašavanja i sponzorstva s opštim uslovima za BHT1/FTV/RTRS za 2022. godinu, u skladu s kojima je došlo do ograničavanja tržišta i primjene različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova, iz člana 10. stav (2) tački b) i c) Zakona o konkurenciji.

Utvrđeno je istovremeno da su privredni subjekti Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Republike Srpske i privredni subjekt Media Pool d.o.o. Sarajevo zaključili zabranjeni sporazum na istom tržištu donošenjem i primjenom opštih akata odnosno, usvajanjem Cjenovnika usluga oglašavanja i sponzorstva s opštim uslovima za BHT1/FTV/RTRS za 2022. godinu, na osnovu kojih su direktno ili indirektno utvrđene prodajne cijene kao i primjena različitih uslova za identične transakcije u skladu sa članom 4. stav (1) tačke a) i d) Zakona o konkurenciji. Cjenovnici usluga oglašavanja i sponzorstva s opštim uslovima za BHT1/FTV/RTRS za 2022. godinu su, u smislu člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji, proglašeni ništavnim.

Zabranjeno je privrednim subjektima Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine i Radiotelevizija Republike Srpske svako buduće postupanje shodno navedenom kao i svako drugo postupanje na relevantnom tržištu koje bi privredne subjekte ili fizička lica dovelo u nepovoljan položaj na relevantnom tržištu, u smislu člana 11. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Posljednično, izrečena je novčana kazna privrednim subjektima Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine i Radiotelevizija Republike Srpske kao i privrednom subjektu Media Pool d.o.o. Sarajevo u iznosu od po 50.000,00 KM svakom.

Konkurencijsko vijeće je naime dana 20.02.2023. godine zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta OBN d.d. Sarajevo, ul. Humska 1, 71000 Sarajevo protiv privrednog subjekta Media Pool d.o.o. Sarajevo, ul. Marka Marulića 2, 71000 i javnih RTV servisa: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo i Radiotelevizija Republike Srpske  radi utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja, odnosno, zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke a) i d) i zloupotrebe dominantnog položaja protivno odredbi člana 10. stav (2) tačke b) i c)  Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je kao relevantno tržište ovog predmetnog postupka odredilo tržište usluga televizijskog oglašavanja javnih RTV servisa na teritoriji Bosne i Hercegovine te na osnovu svih relevantnih činjenica i dokaza utvrdilo da postoji povreda odredbi Zakona o konkurenciji, kako je navedeno.

  • Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta GAS RES preduzeće za gasne projekte d.o.o. Banja Luka, ul Veselina Masleše br 20, Banja Luka radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je dana 28.02.2023. godine zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta GAS RES preduzeće za gasne projekte d.o.o. Banja Luka, ul Veselina Masleše br 20, Banja Luka koja će nastati sticanjem većinskog udjela u privrednom subjektu COMSAR ENERGY RS d.o.o. Banja Luka, ul Vase Pelagića br 2, Banja Luka.

Nakon što je prikupilo svu potrebnu dokumentaciju i provelo postupak Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da učesnici koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda kao ni uslov u pogledu tržišnog udjela, u smislu člana 14. stav (1) tačka b)  Zakona o konkurenciji, te s toga  nisu bili obavezni  podnijeti Konkurencijskom vijeću prijavu koncentracije.

  • Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona o dozvoljenosti sporazuma dva privredna subjekta koji obavljaju javni linijski prevoz putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona.

Konkurencijsko vijeće je, analizom navoda iz Zahtjeva, utvrdilo da se podneseni Zahtjev za mišljenje odnosi na konkretnu ex ante poslovnu aktivnost te ne može razmatrati u smislu odredbe 25. stav (1) pod f) Zakona o konkurenciji. Konkurencijsko vijeće je u svom Mišljenju istaklo da ima isključivu ovlast u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja na tržištu Bosne i Hercegovine i primjeni odredbi Zakona o konkurenciji, u smislu ex post regulacije u postupcima zaštite tržišne konkurencije.

Prethodni

MIŠLJENJE po Zahtjevu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta OBN d.d.…

post-bars