Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA 128. SJEDNICE KV

PRIOPĆENJE SA 128. SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je održalo 128. sjednicu dana 09.11.2023. godine u Sarajevu, kojoj je prethodio stručni kolegij.

Na sjednici se razmatralo i odlučivalo o materijalima iz oblasti konkurencijskih djelovanja kao i oblasti unutrašnjeg rada i funkcioniranja Konkurencijskog vijeća.

Konkurencijsko vijeće donijelo je tom prilikom Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu za izuzeće od zabrane sporazuma gospodarskog subjekta “Triglav osiguranje” a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Radi se pojedinačnom izuzeću Ugovora o međusobnim odnosima na području osiguranja od autoodgovornosti koji je zaključen u Banja Luci između pravnih osoba (društava za osiguranje), koja se bave istom djelatnošću-pružanjem usluga obveznog osiguranja od autoodgovornosti na području Republike Srpske, u smislu članka 5. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Za potrebe postupaka u tijeku donesena su dva Zaključka o produljenju roka za donošenje konačnog rješenja i to u postupku pokrenutom po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma – Ugovora o okvirnoj komercijalizaciji i tehnološkoj licenci, koji su podnijeli „Philip Morris Product“ S.A., Švicarska i „KT&G Corporation“ Republika Koreja te postupku pokrenutom po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv gospodarskog subjekta Euroterm d.o.o. Kiseljak, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. točka e) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće donijelo je i Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Tropik maloprodaja“ d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina u svezi postojanja obveza podnošenja prijave koncentracije tj. pripajanja gospodarskog subjekta „CRVENA JABUKA MARKET“ d.o.o. Jajce, Bosna i Hercegovina gospodarskom subjektu TROPIK MALOPRODAJA.

Nakon analize dostavljenih podataka i informacija iz Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je stava da se u predmetnom slučaju ne radi o koncentraciji u smislu Zakona konkurenciji jer se ne radi o pripajanju dva neovisna gospodarska subjekta, budući da je gospodarski subjekt TROPIK MALOPRODAJA vlasnik 100% udjela u gospodarskom subjektu CRVENA JABUKA MARKET.

Prestale točke dnevnog reda sjednice odnosile su se razmatranja i donošenja interih akata Konkurencijskog vijeća i to Prijedlog Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine i Prijedlog Plana kontrolnih aktivnosti u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Prev Post

MIŠLJENJE po zahtjevu gospodarskog subjekta „TROPIK MALORODAJA“ d.o.o. Banja Luka

Next Post

OBAVJEŠTENJE o Prijavi koncentracije “Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac – PepsiCo…

post-bars