Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE SA 128 SJEDNICE KV

SAOPĆENJE SA 128 SJEDNICE KV

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je održalo 128. sjednicu dana 09.11.2023. godine u Sarajevu, kojoj je prethodio stručni kolegij.

Na sjednici se razmatralo i odlučivalo o materijalima iz oblasti konkurencijskih djelovnja kao i oblasti unutrašnjeg rada i funkcionisanja Konkurencijskog vijeća.

Konkurencijsko vijeće donijelo je tom prilikom Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu za izuzeće od zabrane sporazuma privrednog subjekta “Triglav osiguranje” a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Radi se pojedinačnom izuzeću Ugovora o međusobnim odnosima na području osiguranja od autoodgovornosti koji je zaključen u Banja Luci između pravnih lica (društava za osiguranje), koja se bave istom djelatnošću-pružanjem usluga obaveznog osiguranja od autoodgovornosti na području Republike Srpske, u smislu člana 5. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Za potrebe postupaka u toku donesena su dva Zaključka o produženju roka za donošenje konačnog rješenja i to u postupku pokrenutom po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma – Ugovora o okvirnoj komercijalizaciji i tehnološkoj licenci, koji su podnijeli „Philip Morris Product“ S.A., Švicarska i „KT&G Corporation“ Republika Koreja te postupku pokrenutom po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta Euroterm d.o.o. Kiseljak, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka e) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće donijelo je i Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „Tropik maloprodaja“ d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina u vezi postojanja obaveza podnošenja prijave koncentracije tj. pripajanja privrednog subjekta „CRVENA JABUKA MARKET“ d.o.o. Jajce, Bosna i Hercegovina privrednom subjektu TROPIK MALOPRODAJA.

Nakon analize dostavljenih podataka i informacija iz Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je stava da se u predmetnom slučaju ne radi o koncentraciji u smislu Zakona konkurenciji jer se ne radi o pripajanju dva nezavisna privredna subjekta, budući da je privredni subjekat TROPIK MALOPRODAJA vlasnik 100% udjela u privrednom subjektu CRVENA JABUKA MARKET.

Prestale tačke dnevnog reda sjednice odnosile su se razmatranja i donošenja interih akata Konkurencijskog vijeća i to Prijedlog Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine i Prijedlog Plana kontrolnih aktivnosti u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Prethodni

MIŠLJENJE po zahtjevu privrednog subjekta „TROPIK MALORODAJA“ d.o.o. Banja Luka

Sljedeći

OBAVJEŠTENJE o Prijavi koncentracije “Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac – PepsiCo…

post-bars