Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE sa 2. sjednice

PRIOPĆENJE sa 2. sjednice

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je 08. 02. 2023. godine u Sarajevu održalo 2. sjednicu. Sjednici je prethodio stručni kolegij.

Na sjednici se razmatralo i odlučivalo o materijalima iz oblasti konkurencijskog prava kao i oblasti unutarnjeg rada i funkcioniranja Konkurencijskog vijeća.

Doneseno je Rješenje kojim se dopušta pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane Ugovora o licenci za žig, u smislu članka 4. stavak (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji. Ugovor je sklopljen dana 30.1.2023. godine između gospodarskih subjekata „Philip Morris Products S.A.“ Neuchatel, Švajcarska i „KT&G Corporation“ Seul, Republika Koreja, a izuzeće je utvrđeno na vremensko razdoblje od 5 (pet) godina i počinje teći od dana zaključenja Ugovora.

Također, Rješenjem je dopušteno pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane Ugovora o okvirnoj komercijalizaciji i tehnološkoj licenci, u smislu članka 4. i 5. Zakona o konkurenciji. I ovaj Ugovor je zaključen dana 30.01.2023. godine između gospodarskih subjekata “Philip Morris Product” S.A. Neuchatel, Švicarska i “KT&G Corporation” Daejeon, Republika Koreja, a izuzeće se utvrđuje na vremensko razdoblje od 5 (pet) godina od dana zaključenja Ugovora.

Usvojen je i Zaključak kojim se odbacuje Prijava namjere koncentracije gospodarskog subjekta “Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft” Keln, Njemačka, radi nepostojanja obveze podnošenja prijave, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji. Koncentracija se odnosi na kupovinu dionica sa dodatnim upravljačkim pravima u gospodarskom subjektu “Italia Transporto Aero” S.p.a. Italija.

Zaključkom je odbačena i Prijava koncentracije gospodarskog subjekta “PC Energy Engineering” d.o.o. Nevesinje, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji. Koncentracija se odnosi na osnivanje gospodarskog društva „РС-ERS” d.o.o. za proizvodnju i prodaju električne energije Trebinje.

Donesen je Zaključak o ispravci greške u Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: UP-02-26-1-024-12/23 od 20.12.2023 godine, kojim je Privrednom društvu za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac, Srbija dopuštena koncentracija na tržištu proizvodnje, distribucije i veleprodaje gaziranih bezalkoholnih pića na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Pokrenut je postupak pо Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane podnositelja gospodarskih subjekata „PepsiCo, Inc.” New York, SAD i „Knjaz Miloš” A.D. Aranđelovac, Srbija. Radi se o izuzeću Ugovora o imenovanju nositelja ekskluzivnog prava na punjenje sa svim dodatcima, zaključenom između navedenih kompanija.
Drugi ugovor koji je predmet Zahtjeva za izuzeće odnosi se na imenovanje nositelja ekskluzivnog prava na punjenje u pogledu distribucije napitaka koji se prodaju pod brandom 7UP, a sklopljen je između Portfolio Concentrate Solutions UC Dublin, Irska i Knjaz Miloš.

Doneseno je i Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta “Unis Energetika” d.o.o. Sarajevo. U istom je navedeno da ovako postavljen Zahtjev da se preispita Rješenje Konkurencijskog vijeća broj: 05-26-2-037-49-II/14, od 22. 12. 2015. godine, ne može biti predmet razmatranja prilikom donošenja mišljenja, u smislu članka 25. st. (1) pod f) i (2) Zakona o konkurenciji. Također predmetno Rješenje je potvrđeno Presudom Suda Bosne i Hercegovine.
U odnosu na dio Zahtjeva kojim je postavljen upit da li Zakon o komunalnim djelatnostima SBK može sadržavati odredbu da su korisnici koji se žele isključiti sa sustava daljinskog grijanja u obvezi da plaćaju pripadajući fiksni dio, odgovoreno je da uvjetovanje drugoj strani da prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, te ograničavanje tržišta na štetu potrošača predstavlja zabranjeno konkurencijsko djelovanje. Podnositelj Zahtjeva za mišljenje je obvezan da, ukoliko bude predlagao izmjene akta kojim se regulira predmetna oblast, dostavi isti na mišljenje Konkurencijskom vijeću.

Preostale točke dnevnog reda sjednice odnosile su se na usvajanje internih akata Konkurencijskog vijeća, i to Izvješća o radu Konkurencijskog vijeća, te Izvješća o popisu stalnih sredstava, zatim Izvješća o provedenom postupku interne kontrole.
Usvojeni su i Izvješće o provedbi Operativnog Akcijskog plana za razvitak sustava financijskog upravljanja i kontrole (FUK), kao i Izvješće o provedbi plana integriteta Konkurencijskog vijeća BiH.

 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prev Post

Vodič za podnosioce zahtjeva pristupa informacijama u Konkurencijskom vijeću

Next Post

UVODNI SEMINAR ZA NOVE SLUŽBENIKE INSTITUCIJA NADLEŽNIH ZA PITANJA ZAŠTITE…

post-bars