Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE sa 2. sjednice

SAOPĆENJE sa 2. sjednice

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je 08. 02. 2023. godine u Sarajevu održalo 2. sjednicu. Sjednici je prethodio stručni kolegij.

Na sjednici se razmatralo i odlučivalo o materijalima iz oblasti konkurencijskog prava kao i oblasti unutrašnjeg rada i funkcioniranja Konkurencijskog vijeća.

Doneseno je Rješenje kojim se dopušta pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane Ugovora o licenci za žig, u smislu člana 4. stav (3) i člana 5. Zakona o konkurenciji. Ugovor je sklopljen dana 30.1.2023. godine između privrednih subjekata „Philip Morris Products S.A.“ Neuchatel, Švajcarska i „KT&G Corporation“ Seul, Republika Koreja, a izuzeće je utvrđeno na vremenski period od 5 (pet) godina i počinje teći od dana zaključenja Ugovora.

Također, Rješenjem je dopušteno pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane Ugovora o okvirnoj komercijalizaciji i tehnološkoj licenci, u smislu člana 4. i 5. Zakona o konkurenciji. I ovaj Ugovor je zaključen dana 30.01.2023. godine između privrednih subjekata “Philip Morris Product” S.A. Neuchatel, Švicarska i “KT&G Corporation” Daejeon, Republika Koreja, a izuzeće se utvrđuje na vremenski period od 5 (pet) godina od dana zaključenja Ugovora.

Usvojen je i Zaključak kojim se odbacuje Prijava namjere koncentracije privrednog subjekta “Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft” Keln, Njemačka, radi nepostojanja obaveze podnošenja prijave, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji. Koncentracija se odnosi na kupovinu dionica sa dodatnim upravljačkim pravima u privrednom subjektu “Italia Transporto Aero” S.p.a. Italija.

Zaključkom je odbačena i Prijava koncentracije privrednog subjekta “PC Energy Engineering” d.o.o. Nevesinje, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji. Koncentracija se odnosi na osnivanje privrednog društva „РС-ERS” d.o.o. za proizvodnju i prodaju električne energije Trebinje.

Donesen je Zaključak o ispravci greške u Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: UP-02-26-1-024-12/23 od 20.12.2023 godine, kojim je Privrednom društvu za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac, Srbija dopuštena koncentracija na tržištu proizvodnje, distribucije i veleprodaje gaziranih bezalkoholnih pića na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Pokrenut je postupak pо Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane podnosilaca privrednih subjekata „PepsiCo, Inc.” New York, SAD i „Knjaz Miloš” A.D. Aranđelovac, Srbija. Radi se o izuzeću Ugovora o imenovanju nositelja ekskluzivnog prava na punjenje sa svim dodacima, zaključenom između navedenih kompanija.
Drugi ugovor koji je predmet Zahtjeva za izuzeće odnosi se na imenovanje nositelja ekskluzivnog prava na punjenje u pogledu distribucije napitaka koji se prodaju pod brandom 7UP, a sklopljen je između Portfolio Concentrate Solutions UC Dublin, Irska i Knjaz Miloš.

Doneseno je i Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta “Unis Energetika” d.o.o. Sarajevo. U istom je navedeno da ovako postavljen Zahtjev da se preispita Rješenje Konkurencijskog vijeća broj: 05-26-2-037-49-II/14, od 22. 12. 2015. godine, ne može biti predmet razmatranja prilikom donošenja mišljenja, u smislu člana 25. st. (1) pod f) i (2) Zakona o konkurenciji. Također predmetno Rješenje je potvrđeno Presudom Suda Bosne i Hercegovine.
U odnosu na dio Zahtjeva kojim je postavljen upit da li Zakon o komunalnim djelatnostima SBK može sadržavati odredbu da su korisnici koji se žele isključiti sa sistema daljinskog grijanja u obavezi da plaćaju pripadajući fiksni dio, odgovoreno je da uvjetovanje drugoj strani da prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, te ograničavanje tržišta na štetu potrošača predstavlja zabranjeno konkurencijsko djelovanje. Podnosilac Zahtjeva za mišljenje je obavezan da, ukoliko bude predlagao izmjene akta kojim se reguliše predmetna oblast, dostavi isti na mišljenje Konkurencijskom vijeću.

Preostale tačke dnevnog reda sjednice odnosile su se na usvajanje internih akata Konkurencijskog vijeća, i to Izvještaja o radu Konkurencijskog vijeća, te Izvještaja o popisu stalnih sredstava, zatim Izvještaja o provedenom postupku interne kontrole.
Usvojeni su i Izvještaj o provedbi Operativnog Akcijskog plana za razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), kao i Izvještaj o provedbi plana integriteta Konkurencijskog vijeća BiH.

 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

Vodič za podnosioce zahtjeva pristupa informacijama u Konkurencijskom vijeću

Sljedeći

UVODNI SEMINAR ZA NOVE SLUŽBENIKE INSTITUCIJA NADLEŽNIH ZA PITANJA ZAŠTITE…

post-bars