Vrati se na vrh

 UVODNI SEMINAR ZA NOVE SLUŽBENIKE INSTITUCIJA NADLEŽNIH ZA PITANJA ZAŠTITE KONKURENCIJE ISTOČNE EVROPE I CENTRALNE AZIJE
08/02/2024

UVODNI SEMINAR ZA NOVE SLUŽBENIKE INSTITUCIJA NADLEŽNIH ZA PITANJA ZAŠTITE KONKURENCIJE ISTOČNE EVROPE I CENTRALNE AZIJE

Stručni savjetnik Adnan Smajkić i viši stručni saradnik Adnan Popara učestvovali su na „Uvodnom seminaru za nove službenike agencija nadležnih za pitanja zaštite konkurencije i kontrole državne pomoći”, održanom u Bilbau, Španija, u periodu 05-08. 02. 2024. godine. Ovo je bio prvi seminar za nove službenike u organizaciji OECD GVH RCC, održan izvan Mađarske, a njegova posebnost je bila i u tome što je realiziran kao rezultat saradnje univerziteta Deusto Bilbao i Španske agencije za konkurenciju sa RCC-om.

Program je obuhvatio relevantne teme iz konkurencijskog prava i prakse, a što je od velike važnosti za novo osoblje agencija za zaštitu konkurencije. Tokom četiri dana, učesnici su se upoznali sa provedbom konkurencijskog prava u EU i državama članicama.
Prezentirana je praksa konkurencijskih agencija na sprečavanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja (borbe protiv kartela, zloupotrebe dominantnog položaja, prepreka ulasku na tržište i sl.).

Imajući u vidu ulogu koju agencije za zaštitu konkurencije imaju u razvoju slobodnog tržišta, učešće predstavnika Konkurencijskog vijeća na ovim vrstama obuka pokazalo se kao izuzetno važno, ne samo u smislu u smislu jačanja stručnih kapaciteta, već i kroz izgradnju zajedničkih veza sa službenicima drugih agencija korisnika RCC-a.

Prethodni

SAOPĆENJE sa 2. sjednice

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave namjere koncentracije privrednog subjekta Deutsche Lufthansa…

post-bars