Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

PRIOPĆENJE SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je 01.02.2024. godine u Sarajevu održalo 1. konstituirajuću sjednicu IV saziva Konkurencijskog vijeća. Nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u listopadu 2022. godine imenovala dva člana, Vlada Republike Srpske u prosincu 2023. godine jednog člana, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u siječnju 2024. godine tri člana, kompletiran je IV saziv Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine.

Na sjednici se razmatralo i odlučivalo o materijalima u svezi unutarnjeg rada i funkcioniranja institucije.

Novoimenovani saziv Konkurencijskog vijeća čine: Adisa Begić, Ivo Jerkić, Vanja Malidžan, Ankica Gudeljević, Davor Savić, Ninela Salihbašić.

Prev Post

TAIEX – Pravo tržišne konkurencije EU i njegova implementacija u…

Next Post

Vodič za podnosioce zahtjeva pristupa informacijama u Konkurencijskom vijeću

post-bars