Vrati se na vrh

 TAIEX – Pravo tržišne konkurencije EU i njegova implementacija u domaće zakonodavstvo
31/01/2024

TAIEX – Pravo tržišne konkurencije EU i njegova implementacija u domaće zakonodavstvo

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je u razdoblju 17-18 siječnja 2024. godine u Sarajevu uz podršku TAIEX Sekretarijata organiziralo radionicu pod nazivom Pravo tržišne konkurencije EU i njegova implementacija u domaće zakonodavstvo.

Predavačice na Radionici su bile ekspertice iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Hrvatske (AZTN) dr. Mirta Kapural, predsjednica Agencije i mr. Branimira Kovačević, šefica odjela za međunarodnu suradnju Agencije.

Tema Radionice je bila harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa legislativom EU iz oblasti tržišne konkurencije, izazovi koji se javljaju u praksi na tom putu, kao i naučene lekcije i korisna iskustva o čemu su tijekom dvodnevne Radionice govorile predavačice iz Republike Hrvatske.

Radionicu je uvodnim obraćanjem otvorila predsjednica Konkurencijskog vijeća Adisa Begić, zahvalivši se prisutnima na velikom interesovanju za ovu Radionicu, nakon čega je Aida Mujagić, stručna savjetnica za konkurenciju ukratko izložila zakonodavni okvir zaštite tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini, njegovu primjenu u praksi, s posebnim osvrtom na aktualne izazove kod primjene Zakona.

Tijekom Radionice dr. Kapural i mr. Kovačević govorile su o harmonizaciji prava konkurencije Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom EU tijekom procesa pristupanja u EU, jačanju instiucionalnih kapaciteta AZTN i primjeni europske prakse u oblasti konkurencije. Naročito interesantna su bila predavanja o otkrivanju zabranjenih konkurencijkih djelovanja gospodarskih subjekata s naglaskom na kartele u postupcima javnih nabava uz prezentaciju konkrenih slučajeva iz prakse. Posebno su naglašene procedure otkrivanja tajnih dogovora ponuđača i dokazivanja kartela. Ova tematika pobudila je veliko interesiranje prisutnih i potakla aktivnu diskusiju.

Radionici je, pored zaposlenih iz Konkurencijskog vijeća, bio prisutan veliki broj sudionika iz drugih institucija svih razina vlasti. Sa mnogima od njih Konkurencijsko vijeće surađuje i razmjenjuje informacije, a neke od njih sudjelovale su i kao stranke u postupcima koje je Konkurencijsko vijeće vodilo. Stoga se pokazalo da je međuinstitucionalna suradnja tema od posebne važnosti, posebno u svjetlu davanja mišljenja i preporuke o bilo kom aspektu konkurencije, što je jedna od Zakonom propisanih nadležnosti Konkurencijskog vijeća.

Aktivno sudjelovanje sudionika Radionice ukazalo je na potrebu da se podjedinim temama u budućnosti posvetimo detaljnije što svakako ide u prilog planovima Konkurencijskog vijeća da se nastavi sa praksom organiziranja radionica i seminara ovog tipa.

Prev Post

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2023. GODINU

Next Post

PRIOPĆENJE SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

post-bars