Vrati se na vrh

12/10/2006

R J E Š E NJ E 1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija koja ce nastati na tržištu specijalizovanih (generickih) farmaceutskih proizvoda u Bosni i Hercegovini kao rezultat preuzimanja PLIVE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, Republika Hrvatska od strane Bar Laboratories Europe B.V.i.o. Amsterdam, Rokin 55, Nizozemska kupovinom vecine njenih dionica putem javne ponude

Prev Post

R J E Š E NJ E 1. Ocjenjuje se…

Next Post

R J E Š E NJ E 1. Ocjenjuje se…

post-bars