Vrati se na vrh

14/07/2006

R J E Š E NJ E Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija koja je nastala na tržištu bankovnih i financijskih usluga Bosne i Hercegovine kao posljedica pripajanja gospodarskog subjekta Bayerische Hypo-und-Vereinsbank AG, sa sjedištem u München, Kardinal-Faulhaber-Str.1, Savezna Republika Njemacka od gospodarskog subjekta UniCredit Italiano S.p.A, sa sjedištem u Milano, Piazza Cordusio, Republika Italija.

Prev Post

R J E Š E NJ E Odbija se Zahtjev…

Next Post

R J E Š E NJ E 1. Ocjenjuje se…

post-bars