Vrati se na vrh

29/09/2023

Radionica za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu

Vanjskotrgovinska komora BiH u suradnji s gospodarskim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizirala je „Radionicu za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ dana 29.09.2023. godine na kojoj je, ispred Konkurencijskog vijeća BiH, sudjelovala je stručna savjetnica Lejla Šaković Karić.

Svrha radionice je bila poboljšati veze i dijalog između privatnog sektora i javnih institucija u cilju učinkovitijeg rješavanja netarifnih barijera (NTB) sa kojima se poduzeća u Bosni i Hercegovini suočavaju kada trguju u CEFTA regiji.

Ova radionica je bila sama jedna od nizu koja ima za cilj da unaprijedi znanja kompanija iz privatnog sektora o tome koje su netarifne barijere koje vlada može riješiti međunarodnim sporazumima i šta ih razlikuje od drugih vrsta trgovinskih prepreka, da podigne svijest kompanija iz privatnog sektora o alatima trgovinske politike koje vlasti u BiH mogu koristiti kako bi se uhvatile u koštac sa netarifnim barijerama sa kojima se kompanije u BiH suočavaju kao i da poboljša suradnju između javnog i privatnog sektora za ponovno aktiviranje i jačanje sustava izvještavanja o netarifnim barijerama, što je uslov sine qua non za učinkovito provođenje pravila CEFTA-e o netarifnim barijerama.

 

Prev Post

Promocija tržišne konkurencije (Competition Advocacy)

Next Post

Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta

post-bars