Vrati se na vrh

30/09/2009

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i gospodarskog subjekta Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila, gospodarskog subjekta Rudnici Kreka u Tuzli d.o.o. Tuzla, gospodarskog subjekta Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, gospodarskog subjekta Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica, gospodarskog subjekta Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o.Breza, gospodarskog subjekta Javno preduzeće Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje i gospodarskog subjekta Javno preduzeće Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. u Đurđeviku

Prev Post

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta ”Merkur”d.d. Sarajevo i…

Next Post

Rješenje po Prijavi namjere koncentracije između gospodarskog subjekta ČEZ a.s.…

post-bars