Vrati se na vrh

 Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekata Telemach BH d.o.o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo protiv gospodarskih subjekata Arena Channels Group d.o.o., Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd – Novi Beograd, R. Srbija, Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka  i BH Telecom a.d. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekata Telemach BH d.o.o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo protiv gospodarskih subjekata Arena Channels Group d.o.o., Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd – Novi Beograd, R. Srbija, Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka i BH Telecom a.d. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Prev Post

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije Fizičke osobe Saif-a Jaffar Suhail…

Next Post

R J E Š E NJ E o Prijavi koncentracije…

post-bars