Vrati se na vrh

 Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekata Telemach BH d.o.o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo protiv privrednih subjekata Arena Channels Group d.o.o., Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd – Novi Beograd, R. Srbija, Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka  i BH Telecom a.d. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekata Telemach BH d.o.o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo protiv privrednih subjekata Arena Channels Group d.o.o., Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd – Novi Beograd, R. Srbija, Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka i BH Telecom a.d. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Prethodni

SAOPĆENJE sa 7. sjednice

Sljedeći

R J E Š E NJ E o Prijavi koncentracije…

post-bars