Vrati se na vrh

04/04/2022

SAOPĆENJE u Sarajevu, 04.04.2022. godine, održana je 102. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

u Sarajevu, 04.04.2022. godine, održana je 102. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu za instaliranje, upravljanje i održavanje stanica velike snage za punjenje baterijskih električnih teških kamiona i autobusa koja će nastati osnivanjem društva zajedničkog ulaganja privrednih subjekata „Daimler Truck AG“ Njemačka, „Traton SE“ Njemačka i „Aktiebolaget Volvo“ Švedska.

Rješenje kojim se kao neosnovan odbija Zahtjev privrednog subjekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Srbija za utvrđivanje zabranjenog sporazuma protiv privrednih subjekata „Adria News S.a’rl“ Luksemburg, „Adria News“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Adria BH Production d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, i/ili bilo kog drugog privrednog subjekta koji posluje unutar United Group, a koji je potpisnik sporazuma koji je predmet podnesenog zahtjeva, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji na tržištu distribucije televizijskog programa/signala na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Istim Rješenjem je odbijen Zahtjev privrednog subjekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Srbija za utvrđivanje zabranjenog sporazuma protiv privrednih subjekata „Adria News S.a’rl“ Luksemburg, „Adria News“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Adria BH Production d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, i/ili bilo kog drugog privrednog subjekta koji posluje unutar United Group, a koji je potpisnik sporazuma koji je predmet podnesenog zahtjeva, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji na tržištu proizvodnje i emitovanja medijskog sadržaja CNN International, koji se emituje na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Rješenje kojim se kao neosnovan odbija Zahtjev privrednog subjekta “Telemach BH” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv privrednih subjekata “Mtel” a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, “Logosoft” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, “Blicnet” d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, “Telrad Net” d.o.o. Bijeljina, Bosna i Hercegovina i “Elta Kabel” d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji i člana 9. stav (1) tačka a) Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja, na tržištu paketiranih multiple-play telekomukacijskih usluga (maloprodajni nivo) u Bosni i Hercegovini.
Istim Rješenjem je, kao neosnovan, odbijen Zahtjev privrednog subjekta “Telemach BH” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv privrednih subjekata “Mtel” a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, “Logosoft” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, “Blicnet” d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, “Telrad Net” d.o.o. Bijeljina, Bosna i Hercegovina i “Elta Kabel” d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a) i c) Zakona o konkurenciji na tržištu pružanja usluga interneta poslovnim korisnicima u Bosni i Hercegovini.

Rješenje kojim se utvrđuje da je KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina izvršilo zloupotrebu dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji, kojim se sprečava, ograničava ili narušava konkurencija na relevantnom tržištu prikupljanja, odvoženja i deponovanja kućnog otpada na području Kantona Sarajevo, na način što je od 2016. godine do danas propustio da usvoji novi Cjenovnik za koji je potrebna saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, koji bi sadržavao diferencirane cijene usluga za privredu, zavisno od vrste djelatnosti koja se obavlja u zgradama i prostorijama, što je bio u obavezi u skladu sa članom 57. st. (5) i (6) u vezi sa stavom (2) Zakona o komunalnoj čistoći, te je na taj način uslovio privredni subjekt „Penny Plus“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, da prihvati obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog sporazuma.
KJKP Rad je naloženo da usvoji novi Cjenovnik usluga prikupljanja, odvoženja i deponovanja kućnog otpada iz poslovnih zgrada i prostorija u skladu sa članom 57. st. (5) i (6) Zakona o komunalnoj čistoći, i isti dostavi Vladi Kantona Sarajevo na saglasnost u smislu člana 57. stav (6) istog Zakona, te da Cjenovnik dostavi na uvid Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine, u roku od 60 dana od dana dostavljanja Rješenja.
Istim Rješenjem utvrđeno je da KJKP Rad nije izvršilo zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu prikupljanja, odvoženja i deponovanja kućnog otpada na području Kantona Sarajevo, iz člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Zbog kršenja Zakona o konkurenciji KJKP Rad je izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000 KM (pedeset hiljada KM).

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu usluga univerzalnog bankarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta “ASA Finance” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u privrednom subjektu „Sberbank BH“ d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, putem kupovine dionica.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom Zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti broj: UP–06-26-3-036-3/21 od 16.12.2021. godine, protiv „Javnog preduzeća Grijanje“ d.o.o. Kakanj, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji i Općine Kakanj, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu člana 4. stav (1) tačka e) Zаkоnа о konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje- Lječilište „Reumal“ Fojnica, Bosna i Hercegovina, kojim je Konkurencijsko vijeće, na osnovu podataka navedenih u Zahtjevu, ocijenilo da se smatra da je tržište za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja i fizikalne rehabilitacije u Bosni i Hercegovini otvoreno za konkurenciju


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prev Post

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo,…

Next Post

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata Daimler Truck AG –…

post-bars