Vrati se na vrh

SAOPĆENJE u Sarajevu, 27.04.2022. godine, održana je 103. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

u Sarajevu, 27.04.2022. godine, održana je 103. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se, kao neosnovan, odbija Zahtjev privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta “DGL International (UK) LTD” London, Engleska, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednih subjekta „EOS Invest GmbH“, Hamburg, Njemačka i „IFC“, Washington, Sjedinjene Američke Države, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prev Post

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskih subjekata „EOS Invest GmbH“,…

Next Post

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskog subjekta DGL International (UK)…

post-bars