Vrati se na vrh

27/12/2013

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskih subjekta ”Adria Bidco B.V.” Amsterdam, Holandija i ”Adria Bidco d.o.o” Beograd, Republika Srbija s gospodarskim subjektima ”Slovenia Broadband S.á.r.l.” Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i ”Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o.” Beograd, Republika Srbija

Prev Post

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Next Post

MIŠLJENJE po Zahtjevu gospodarskog subjekta AMKO KOMERC d.o.o., Sarajevo, o…

post-bars