Vrati se na vrh

 IVO JERKIĆ IMENOVAN ZA PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE
16/05/2024

IVO JERKIĆ IMENOVAN ZA PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

Na 48. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Ivo jerkić je imenovan za predsjednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na period od jedne godine, počevši od 26. 7. 2024. godine.
Naime, u skladu sa Zakonom o konkurenciji, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Konkurencijskog vijeća BiH, svake godine imenuje predsjednika iz reda članova ovog tijela. Predsjednik nema pravo na ponovni reizbor tokom trajanja mandata.
Ivo Jerkić prvi put je imenovan za člana Konkurencijskog vijeća od 2016. godine, a zatim i drugi put 2022. godine. Na poziciji predsjednika zamijenit će aktuelnu predsjednicu Adisu Begić, koja je ovu dužnost obavljala od 26. 7. 2023. godine, a koja nastavlja rad kao članica Konkurencijskog vijeća do isteka mandata na koji je drugi put imenovana 2022. godine.

Prethodni

Potpisan Sporazum o saradnji između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine…

post-bars