Interne procedure o izmjenjenom načinu i organizaciji rada Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine tokom trajanja epidemije COVID-19

Download (PDF, 145KB)

Interne procedure o izmjenjenom načinu i organizaciji rada Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine tokom trajanja epidemije COVID-19

Download (PDF, 145KB)

Interne procedure o izmjenjenom načinu i organizaciji rada Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine tokom trajanja epidemije COVID-19

Download (PDF, 145KB)