Vrati se na vrh

30/10/2020

RCC – OECD seminar na temu „Provedbene aktivnosti i saradnja u prekograničnim predmetima“

U periodu 27 – 29 oktobar 2020. godine, održan je RCC – OECD seminar na temu „Provedbene aktivnosti i saradnja u prekograničnim predmetima“, u organizaciji RCC – FAS (Agencija za zaštitu konkurencije Rusije) putem Zoom platforme.

Globalizacija i digitalna ekonomija u kontekstu tržišne konkurencije su povećali složenost primjene konkurencijskog zakonodavstva, te utjecali na jačanje saradnje u prekograničnim predmetima. Tokom seminara posebna pažnja je posvećena Direktivi 3019/1 Evropskog Parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti tijela država članica nadležnih za tržišnu konkurenciju za efikasniju provedbu pravila o tržišnoj konkurenciji i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutrašnjeg tržišta. Također je predstavljen i Priručnik za jačanje međunarodne saradnje u slučajevima analize koncentracija Međunarodne konkurencijske mreže – ICN, te istaknuto da je u okviru međunarodne saradnje potrebno naći adekvatan način utvrđivanja izuzetaka od zaštite tajnih podataka, jer je se isti često ne mogu razmjenjivati između konkurencijskih tijela, što predstavlja problem u slučaju kada ocjena koncentracije podliježe analizi većeg broja državnih tijela za zaštitu konkurencije.
Zaključak seminara je da bi agencije za zaštitu konkurencije trebale težiti ka što većem broju potpisanih sporazuma o saradnji kako potencijalna razmjena podataka i informacija ne bi bila problematična.
Seminaru su ispred Konkurencijskog vijeća BiH prisustvovale gđe Kadina Karić, savjetnica za pravna pitanja konkurencije i gđa Lejla Šaković Karić, savjetnica za ekonomska pitanja konkurencije.

Prethodni

Interne procedure o izmjenjenom načinu i organizaciji rada Konkurencijskog vijeća…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 75. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars