M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Agencije za javne nabavke, Filijala Banja Luka za utvrđivanje konkurentnosti tržišta u oblasti prometa za autobuske i minibuske linije u Kantonu Sarajevo

Download (PDF, 235KB)