Radna posjeta predstavnika Konkurencijskog vijeća Vanjskojtrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH

Predsjednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine Ivo Jerkić i član Konkurencijskog vijeća BiH dr. Amir Karalić su 08. novembra 2017. godine bili u radnoj posjeti Vanjskojtrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH, gdje su ih primili potpredsjednik doc. dr. sc. Bruno Bojić i generalni sekretar Ivan Mandić. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju saradnje, razmjeni iskustava te potpisisvanju Memoranduma o saradnji ove dvije institucije.

Radna posjeta predstavnika Konkurencijskog vijeća Vanjskojtrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH

Predsjednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine Ivo Jerkić i član Konkurencijskog vijeća BiH dr. Amir Karalić su 08. novembra 2017. godine bili u radnoj posjeti Vanjskojtrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH, gdje su ih primili potpredsjednik doc. dr. sc. Bruno Bojić i generalni sekretar Ivan Mandić. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju saradnje, razmjeni iskustava te potpisisvanju Memoranduma o saradnji ove dvije institucije.

Radna posjeta predstavnika Konkurencijskog vijeća Vanjskojtrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH

Predsjednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine Ivo Jerkić i član Konkurencijskog vijeća BiH dr. Amir Karalić su 08. novembra 2017. godine bili u radnoj posjeti Vanjskojtrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH, gdje su ih primili potpredsjednik doc. dr. sc. Bruno Bojić i generalni sekretar Ivan Mandić. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju saradnje, razmjeni iskustava te potpisisvanju Memoranduma o saradnji ove dvije institucije.