Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekata Telemach BH d.o.o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo protiv privrednih subjekata Arena Channels Group d.o.o., Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd – Novi Beograd, R. Srbija, Telekomunikacije Republike Srpske a.d., Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka i BH Telecom a.d. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

Download (PDF, 569KB)