Vrati se na vrh

16/12/2021

PRIOPĆENJE u Sarajevu, 16.12.2021. godine, održana je 97. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se kao neutemeljen odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskih subjekata „Babić d.o.o.“ Jablanica, Bosna i Hercegovina i „BH Telecom d.d.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak 1. točka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim se kao neutemeljen odbija Zahtjev gospodarskog subjekata „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskih subjekata „Arena Channels Group d.o.o.“ Beograd, Srbija i „BH Telecom d.d.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma prema članku 4. stavak 1. točka b), c) i e) Zakona o konkurenciji.
Također, kao neutemeljen odbijen je Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskih subjekata „Telekomunikacije Republike Srpske a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina i „BH Telecom d.d.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma prema članku 4. stavak 1. točka b), c) i e) Zakona o konkurenciji.
Istim Rješenjem je kao neutemeljen odbijen i Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv gospodarskog subjekta „Arena Channels Group d.o.o.“ Beograd, Srbija, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2. točka b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se, zbog stvarne nenadležnosti, odbacuje Zahtjev za pokretanjem postupka gospodarskog subjekta „Arena Channels Group d.o.o.“ Beograd, Srbija, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja, gospodarskog subjekta „Telemach d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Zaključak kojim se, kao neutemeljen, odbija Prijedlog za donošenje dopunskog rješenja podnesen od strane gospodarskog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, a koji se odnosi na Rješenje Vijeća broj: UP-02-26-3-037-86/20 doneseno dana 11.10.2021.godine.

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom Zaključkom broj: UP-03-26-3-008-8/21 od 14.7.2021. godine, po Zahtjevu gospodarskog subjekta “Telekom Srbija a.d.” Beograd, Srbija, protiv gospodarskih subjekata: „Adria News S.a’ rl“ Luksemburg, „Adria News d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Adria News BH Production d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Unifarm d.o.o.“ Lukavac, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Hercegovačko-neretvanske županije radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Unifarm d.o.o.“ Lukavac, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Kantona 10. radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv „Javnog preduzeća Grijanje d.o.o.“ Kakanj, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka d) Zаkоnа о konkurenciji.
Istim Zaključkom pokrenut je postupak protiv Općine Kakanj, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu članka 4. stavak (1) točka e) Zаkоnа о konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane Ugovora o distribuciji koji su zaključili gospodarski subjekti “Philip Morris Products S.A.” Švicarska i “KT&G Corporation” Republika Koreja, u smislu članka 4. stavak (1) i (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

ZAKLJUČAK po prijedlogu za donošenje dopunskog rješenja privrednog subjekta Telemach…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekata Telemach BH…

post-bars