Vrati se na vrh

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта ОПТИМА Група друштво са ограниченом одговорношћу за трговину нафтом и нафтним дериватима Бања Лука, Босна и Херцеговина, и привредног субјекта Нафтацхем д.о.о. за трговину и услуге Нови Сад, Република Србија

Prethodni

Мишљење по захтјеву привредног субјекта «Амко комерц» д.о.о. Сарајево, у…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Nestlé S.A., 55…

post-bars