Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К о одбацивању Пријаве намјере концентрације између привредног субјекта Deutsche Telekom AG, СР Њемачка и привредног субјекта Hellenic Telecommunications Organization (OTE S.A.) , Република Грчка

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Delta Real Estate…

Sljedeći

R J E Š E Nj E po Prijavi namjere…

post-bars