Vrati se na vrh

З А К Љ У Ч А К о покретању поступка по службеној дужности 1. Покреће се поступак по службеној дужности за оцјену концентрације, у смислу члана 16. и члана 18. Закона о конкуренцији, између привредног субјекта ”ОПТИМА Група” д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIIИ бр.9, Бања Лука и привредних субјеката ”ЗОВКО” д.о.о. Жепче, Љесковица бб, Жепче и ”ЗОВКО ОИЛ” д.о.о. Жепче, Голијешница бб, Жепче.

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву правног…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars