Vrati se na vrh

Конкуренцијски савјет потписао Меморандум о разумијевању са Агенцијом за заштиту конкуренције Црне Горе

У Сарајеву, 24. октобра 2019. године, у просторијама Конкуренцијског савјета, предсједница КСБиХ Мр Аријана Регода-Дражић и в.д. директорица Агенције за заштиту конкуренције Лепа Алексић, потписале су Меморандум о разумијевању између ове двије институције.

Облици сарадње дефинисани Меморандумом су сљедећи:
– размјена података који немају повјерљиви карактер, а везани су за предмете и правни оквир;
– стручна помоћ у изради економских и правних анализа у оквиру појединих предмета;
– организација студијских посјета у циљу стручног усавршавања кадрова;
– размјена стручњака ради учествовања у стручним активностима и/или помоћи у извршењу тих активности;
– присуствовање конференцијама, симпозијима, семинарима и/или другим догађајима који се организују у Босни и Херцеговини и Црној Гори у сврху унапријеђења заштите конкуренције;
– организација радних група на стручној основи између потписника Меморандума, како би се на оперативном нивоу осигурала размјена података о појединим питањима од заједничког интереса путем електронске поште;
– организација међусобних састанака на високом нивоу, како би се расправиле могућности и правци даљњег развоја билатералне сарадње, те
– размјена докумената, студија и књига и друге литературе из подручја конкуренције.

Prethodni

Konkurencijsko vijeće potpisalo Memorandum o razumijevanju sa Agencijom za zaštitu…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po rješenju broj: UP-03-26-3-011-70/17 od 28.02.2018. godine,…

post-bars