Vrati se na vrh

13/10/2010

МИШЉЕЊЕ оцјена испуњавања конкуренције на релевантном тржишту телекомуникацијских услуга у Босни и Херцеговини

МИШЉЕЊЕ
Конкуренцијском савјету је достављен поднесак од стране Агенције за јавне набавке Босне и
Херцеговине, запримљен дана 28.06.2010. године под бројем 01-01-26-512-I/10, којим се тражи
оцјена испуњавања конкуренције на релевантном тржишту телекомуникацијских услуга у
Босни и Херцеговини, у складу са чланом 3. став (4) Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 и 12/09).

Download (PDF, 216KB)

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредног субјекта ASA FINANCE д.д. Сарајево и…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E Advokat Dina Duraković…

post-bars