Vrati se na vrh

21/06/2007

МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта Auctor Projekt д.о.о. Загреб у вези обавезе пријаве намјере концентрације са привредним субјектом Hypo-Alpe-Adria Consultants д.о.о. Сарајево

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта Poteza Capital Management B.V. –…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi namjere…

post-bars