Vrati se na vrh

26/01/2010

МИШЉЕЊЕ JT International

МИШЉЕЊЕ
Привредни субјект, Представништво компаније JT International а.д. Сента у Босни и Херцеговини, Мехмеда Спахе 26/III, 71000 Сарајево (Подносилац захтјева), поднио је Конкуренцијском савјету Захтјев за давање мишљења по питању оцјене усаглашености одредби нацрта Уговора са критеријумима којима су дефинисана забрањена конкуренцијска дјеловања односно забрањени споразуми, уговори, поједине одредбе споразума или уговора у складу са Законом о конкуренцији (Закон о конкуренцији).

Download (PDF, 134KB)

Prethodni

M I Š Lj E Nj E po zahtjevu gospodarskog…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-06-26-027-151-II/08 od 13.08.2009. godine…

post-bars