Vrati se na vrh

19/02/2008

М И Ш Љ Е Њ Е о постојању обавезе подношења пријаве намјере концентрације у вези са заједницким улагањем на дугороцној основи у привредни субјекат Нове електране Републике Српске

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави намјере…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije izmedu privrednih subjekata Intersnack International…

post-bars