Vrati se na vrh

25/06/2015

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву привредног субјекта „ASA FINANCE” д.д. Сарајево, дионичко друштво за економски, финансијски и правни консалтинг, Булевар Меше Селимовића 16, 71 000 Сарајево о обавези подношења Пријаве концентрације

Prethodni

Закључак по Пријави концентрације привредног субјекта Акционарско друштво за промет…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu privrednog…

post-bars