Vrati se na vrh

24/01/2017

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине на Приједлог Анализе тржишта завршавања (терминације) позива у индивидуалне мобилне мреже, велепродајни ниво, а вези са дефинисањем релевантног тржишта и процјеном значајне тржишне снаге оператора на релевантном велепродајном тржишту

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву Агенције…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Državne…

post-bars