Vrati se na vrh

21/07/2009

М И Ш Љ Е Њ Е Привредни субјекат Скупна покојнинска дружба д.д. Љубљана, Трг Републике 3, 1000 Љубљана, Република Словенија, поднио је Конкуренцијском савјету Захтјев за давање мишљења везано за постојања обавезе подношења пријаве намјере концентрације која ће настати оснивањем новог привредног субјекта у складу са Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима од стране више независних привредних субјеката.

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

R J E Š E N J E o odbijanju…

post-bars