Vrati se na vrh

18/12/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 102. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, дана 18.12.2014. године, одржана је 102. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Закључак о покретању поступка по Пријави концентрације привредних субјеката „Telemach“ д.о.о. Сарајево и „ВРБАСКА КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА НЕТWОРК“ д.о.о. Бугојно, у смислу члана 17. и 18. Закона о конкуренцији.

Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења у поступку број: 06-26-2-012-5-II/14 од 25.9.2014 . године, који се води измеђупривредног субјекта “Telemach” д.о.о. Сарајево и БХ Телецом д.д. Сарајево, ради утврђивања кршења члана 10. став (2) Закона о конкуренцији.

Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења у поступку број: 05-26-2-013-5-II/13 од 25.9.2014., у поступку који се води између привредног субјекта “Telemach” д.о.о. Сарајево и “HD Win” д.о.о. Београд, Србија, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а) и ц) Закона о конкуренцији.

Мишљење по захтјеву привредног субјекта Фабрика минералне воде и безалкохолних пића “Витинка” а.д., Козлук, у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације.

 

Служба за односе с јавношћу

Кабинет Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

Пресуда Суда БиХ по Рјешењу број: 02-26-3-18-157-II/12 од 20.11.2013. године…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 06-26-3-04-46-II/12 od 07.08.2012. godine…

post-bars