Vrati se na vrh

26/11/2015

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 112. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 26.11.2015. године, одржана је 112. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Закључак о вјештачењу у предмету који се води по Закључкуо покретању поступка,      број: 03-26-3-043-7-II/14.

 

Закључак о извршењу налога за доставу података бр. 03-26-1-10-65-II/15.

 

Закључак којим је одбачена пријава концентрације поднесена од стране привредног субјекта Аса Инвест д.о.о., Сарајево, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 

Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 06-26-2-40-8-II/14, а који је покренут по Захтјеву за покретање поступка Здравствене установе Поликлинички центар „САНАСА“, Сарајево, против Федералног министарства здравства, Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 

Закључак опродужењу рока за доношење рјешења којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 02-26-2-004-6-II/15 који је покренут по Захтјеву за покретање поступка поднесен од стране Агенције ТЕЦ д.о.о. Сарајево, друштво за финансијско-пословни консалтинг и услуге, против Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге, АПИФ Бања Лука, због спрјечавања, ограничавања и нарушавања тржишне конкуренције у смислу члана 10. став (2) тачка ц) и д) Закона.

 

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Tropicмалопродаја д.о.о. Бања Лука у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације .

 

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е По захтјеву привредног…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 113. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars