Vrati se na vrh

09/12/2015

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 114. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 09.12.2015. године, одржана је 114.(стотинучетрнаеста) сједница Конкуренцијског савјета на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту велепродаје генеричких и заштићених фармацеутских производа на територији Босне и Херцеговине, којом привредни subjekta Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Petach Tikva 4951033, Израел, намјерава стећи контролу над привредним субјектом Allergan Plc, Clonshaugh Business and Tehnology Park, Даблин, Д17 Е400, Ирска .

Конкуренцијски савјет је у смислу члана 17. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“ бр. 48/05, 76/07 и 80/09, оцијенио да провођењем предметне концентрације неће доћи до значајнијег повећања тржишног учешћа учесника концентрације нити значајније промјене тржишних позиција на релевантном тржишту, односно да неће доћи до стварања и јачања доминантног положаја, у смислу члана 9. Закона о конкуренцији, у највећем броју категорија лијекова у којима постоји преклапање оба учесника концентрације.

Закључак којим је обустављен поступак покренут по Закључку за покретање поступка број 01-26-3-021-8-II/15 од 10.09.2015. године у дијелу који се односи на привредни субјекат Lider – Controlд.о.о. Соколац, због повлачења захтјева подносиоца захтјева за покретање поступка, ХИФА д.о.о. Тешањ, у односу на назначени привредни субјекат.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 03-26-1-031-5-II/15 од 15.09.2015. године за оцјену концентрације покренут по Пријави концентрације привредног субјекта Дуна-Дрáва Цемент Кфт., 2600 Вáц, Република Мађарска.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 03-26-3-047-7-II/14 од 25.06.2015. године покренут по Захтјеву за покретање посупка поднесен од стране Удружења/Удруге приватних апотека/љекарни, Сарајево против Завода здравственог осигурања Унско-Санског кантона, Бихаћ ради утврђивања кршења члана 4. став (1) и (2) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка за оцјену концентрације број: 03-26-1-10-16-II/15 од 10.09.2015. године покренут у предмету који се води по Пријави концентрације поднесеној од стране привредног субјекта ТБГ БХ д.о.о.за производњу и дистрибуцију бетона Какањ.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

ZAKLJUČAK o obustavljanju dijela postupka po Zahtjevu privrednog subjekta HIFA…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-3-01-70-II/11 od 06.02.2014. godine…

post-bars