Vrati se na vrh

23/12/2015

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 116. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 23.12.2015. године, одржана је 116. (стотинушеснаеста) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је утврђено да привредни субјекат „United Media Distribution SRL“ G-RAL David Prapogescu,Букурешт, Румунија, путем свог заступника привредног субјекта „Спорт Клуб“ д.о.о. Сарајево, није поступио по Рјешењу Конкуренцијског савјета број 05-26-3-002-1-178-II/13 од 16.12.2013. године тако што је наставио злоупотребљавати доминантан положај у смислу члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији на начин да је на тржишту дистрибуције спортских канала са фудбалским садржајима високог квалитета који укључују и пренос Ливе пакета енглеске Премијер лиге у Босни и Херцеговини са ЦАТВ/ИПТВ/ДТХ оператерима у Босни и Херцеговини након доношења рјешења, број 05-26-3-002-1-178-II/13 од 16.12.2013 године примијенио различите услове чиме их је довео у неравноправан и неповољан конкурентски положај.

 

Предметним Рјешењем је забрањено привредном субјекту „United Media Distribution SRL“путем привредног субјекта Спорт Клуб д.о.о. свако даље дјеловање које представља утврђену злоупотребу доминантног положаја у смислу члана 11. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 

Рјешењем је наложено привредном субјекту „United Media Distribution SRL“ и привредном субјекту „Спорт Клуб“ д.о.о. Сарајево да у року од 30 дана свим заинтересираним ЦАТВ/ИПТВ/ДТХ оператерима учине доступним Опште и техничке услове пружања услуга и рјешење Конкуренцијског савјета, и да у року од 60 дана закључи Уговоре о дистрибуцији канала Спортклуб са свим заинтересованим ЦАТВ/ИПТВ/ДТХ оператерима у Босни и Херцеговини под условима под којима су закључени важећи уговори са привредним субјектом „Тотал ТВ БХ“ д.о.о. за телекомуникације и „Telemach“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево.

 

Привредном субјекту „United Media Distribution SRL“ је због кршења члана 10. став (2) тачке ц) Закона о конкуренцији изречена новчана казна у висини од 250.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 

Мишљење по Захтјеву заједничке адвокатске канцеларије Бојана Ткалчић-Ђулић, Олодар Пребанић, Адела Ризвић и Арела Јусуфбашић-Голоман у погледу постојања обавезе подношења пријаве намјере концентрације.

 

 

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

САОПЋЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 115. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars