Vrati se na vrh

08/03/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 123. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 08.03.2016. године, одржана је 123. (стотинудвадесеттрећа) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је утврђено да Влада Тузланског кантона Одлукама о позитивној листи лијекова број: 02/1-37-003419 од 03.03.2015. године и 02/1-37-23485/15 од 29.10.2015. године спрјечава, ограничава и нарушава тржишну конкуренцију на тржишту уврштавања лијекова на позитивну листу лијекова који се прописују и издају осигураним особама на терет Завода здравсвеног осигурања Тузланског кантона, ограничавањем и контролом тржишта што представља забрањени споразум у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Рјешењем је наложено Влади Тузланског кантона да омогући свим учесницима на релевантном тржишту уврштавање на позитивну листу лијекова који се прописују и издају осигураним лицима на терет Завода здравственог осигурања Тузланског кантона, да буду увршени на позитивну листу лијекова под једнаким условима укључујући и лијекове привредног субјекта Унифарм д.о.о. Лукавац и то:

– пантопразол 20 мг (Пандев 28×20 мг, Дева Холдинг А.С),

– пантопразол 40 мг (Пандев 14×40, Дева Холдинг А.С)

– салметерол/флутиказон 25+50 мцг (Респиро 25/125 мцг Дева Холдинг А.С.),

– салметерол/флутиказон 25+125 мцг (Респиро 25/125 мцг Дева Холдинг А.С.),

– салметерол/флутиказон 25+250 мцг (Респиро 25/125 мцг Дева Холдинг А.С.),

– цефексим 100 мг/5 мл (Неоцеф 100 мг/5 мл Лабараториос Атрал).

Влади Тузланског кантона је наложено да у временском року од 30 дана од дана пријема овог Рјешења достави на увид доказе о извршењу.

Овом приликом је изречена новчана казна Влади Тузланског кантона у износу од 19.000,00 КМ (деветнаестхиљадаконвертибилнихмарака), у смислу члана 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног Треллеборг Холдинг АБ“,Треллеборг, Краљевина Шведска ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 01-26-3-021-8-II/15 ради утврђивања кршења члана 4. став (1) тачка а), б) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 03-26-3-023-5-II/15, број: 03-26-3-023-27-II/15 и број: 03-26-3-023-27-II/15 ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се исправљаЗакључак број: 03-26-3-023-27-II/15 од 27. јануара 2016. године, на начин да се у тексту Закључка назив „Јавна установа завод за јавно здравство Зеничко-добојског кантона“ мијења у „Јавна установа Институт за здравље и сигурност хране Зеница“.

Мишљење по Захтјеву Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине којим се тражи мишљење о конкурентности тржишта у области саобраћаја за аутобуске линије на географском подручју раније општине, а данас града Зеница, односно предметним Захтјевом се тражи оцјена да ли је релевантно тржиште отворено за конкуренцију.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Моја банка“ д.д. Сарајево поднесен Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине о постојању обавезе подношења пријаве концентрације код припајања привредног субјекта „Моја банка“ д.д. Сарајево привредном субјекту „Инвестиционо-комерцијална банка“ д.д. Зеница.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Нестро петрол “ а.д. Бања Лука поднесен Конкуренцијском вијећу Босне и Херцеговине о постојању обавезе подношења пријаве концентрације у случају закључивања Уговора о оснивању права грађења са трећим лицима ради изградње мини бензинских станица.

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта „МОЈА БАНКА“ д.д. Сарајево

Sljedeći

JAVNA LICITACIJA za prodaju službenog vozila Konkurencijsko vijeće Bosne i…

post-bars