Vrati se na vrh

07/04/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 127. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 07.04.2016. године, одржана је 127. (стотинудвадесетседма) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим се сматра да привредни субјекат United Media Distribution S.R.L., Str. G-RAL, Букурешт, Румунија, путем свог заступника привредног субјекта „СПОРТ КЛУБ“ д.о.о. Сарајево, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава доминантан положај у смислу члана 10. став (2) истог Закона.

Закључак којим је покренут поступак по службеној дужности против привредног субјекта Екопак д.о.о., друштво за поступање са амбалажним отпадом, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак за оцјену концентрације, у смислу члана 17. и 18. Закона о конкуренцији, између привредних субјеката Allergan Plc, Clonshaugh Business and Tehnology Park, Даблин, Ирска, и Pfizer Inc. Њујорк, Сједињене Америчке Државе.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Екопак – Друштво за поступање са амбалажним отпадом д.о.о. Сарајево против Федералног министарства околиша и туризма, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији на релевантном тржишту управљања амбалажом и амбалажним отпадом на територији Федерације Босне и Херцеговине.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

PRESS RELEASE- 126th session of the Council of Competition was…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars