Vrati se na vrh

19/04/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 128. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 19.04.2016. године, одржана је 128. (стотинудвадесетосма) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта Хифа д.о.о. Тешањ против привредних субјеката Завода за испитивање квалитете д.о.о. Мостар, Херкон д.о.о. Мостар, Систем Qуалита’с, Пале, Еуро-Инспект д.о.о. Добој, Инспект РГХ д.о.о. Сарајево, и СиМ Цонтрол д.о.о. Бијељина, који се односи на оцјењивање законитости Одлуке о повећању цијена мониторинга квалитета течних нафтних деривата број САО-482/8 од 22.05.2008. године, у смислу члана 4. став (1) тачка а), б) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење којим се одбацује Захтјев привредног субјекта „Електроконтакт СА“ д.о.о., против привредног субјекта Јавно предузеће “Електропривреда БиХ“ д.д., и привредног субјекта Јавно предузеће „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево Зависно друштво „Елдис-техника“ д.о.о. Сарајево, за утврђивање злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) тачке а) и б) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење којим се одбацује Захтјев за доношење привремене мјере Асоцијације кабловских оператера у Босни и Херцеговини, Сарајево и привредног субјекта ЈП „Хрватске телекомуникације“ д.д. Мостар, против привредног субјекта „United Media“ С.а.р.л., Луксембург, привредног субјекта „Спорт Клуб“ д.о.о. Сарајево и Telemach групе.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка од 27. јануара 2016. године, покренут по службеној дужности ради оцјене концентрације, на основу заједничког улагања привредних субјеката Бинго д.о.о., Тузла, Менпром д.о.о., Горња Тузла и Тесцо д.о.о., Тузла чиме је настао нови незавсини привредни субјекат Еко живот д.о.о., Тузла, у смислу чл. 16. и 18. Закона о конкуренцији.

Закључак којим се обуставља поступак за оцјену концентрације, привредних субјеката Allergan Plc, Даблин, Ирска и Pfizer Inc. Њујорк, Сједињене Америчке Државе, покренут закључком Конкуренцијског савјета број: 06-26-1-043-16-II/15 од 7.4.2016.године.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације физичких лица Бранислава Вујовића, Беч, Аустрија и Дејана Поповића, Беч, Аустрија, ради неиспуњавања услова за Пријаву концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења о постојању забрањеног споразума у смислу повреде члана 4. став (1) тачка б), ц) и е) Закона о конкуренцији.
Конкуренцијски савјет

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву привредног…

Sljedeći

RJEŠENJE po Zahtjevu privrednog subjekta HIFA d.o.o. Tešanj, protiv privrednih…

post-bars