Vrati se na vrh

19/05/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 129. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 19.05.2016. године, одржана је 129. (стотинудвадесетдевета) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на релевантном тржишту пружања услуге кабловске телевизије крајњим корисницима на подручју општине Илиџа, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Telemach д.о.о., Сарајево над пословном јединицом привредног субјекта АСК д.о.о. Илиџа-Сарајево која обавља дјелатност пружања услуге кабловске телевизије на територији општине Илиџа.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту, у Босни и Херцеговини, у сектору осигурања која ће настати стицањем контроле привредног субјекта „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град над привредним субјектом Акционарским друштвом „Бобар осигурање“ Бијељина, куповином већинског акционарског учешћа.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Бинго“ д.о.о. експорт – импорт Тузла у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације у смислу Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е (по захтјеву привредног…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars